Vad kostar bilbärgning?

Om oturen varit framme och man blir tvungen att ringa en bärgare för bortforsling av bilen så är nog en naturlig frågeställning vad detta kommer kosta. Det finns nämligen ett par olika faktorer som påverkar bilbärgarens pris. Exempelvis sträcka att forsla fordonet, hur mycket jobb som krävs på plats för att bärga bilen och naturligtvis vilken bilbärgare man anlitar – det är ju konkurrens mellan bärgarna vilket innebär att deras tariffer kan variera.

kostnad bilbargning

Kostnaden för bilbärgning kan variera, men om du har minst halvförsäkring så kan den ersätta.

Försäkringsbolaget betalar bärgningen – om du har minst halvförsäkring

Nu har ju de flesta bilar som färdas på våra vägar halv- eller helförsäkring och då har man ett försäkringsmoment som heter Räddning. Detta innebär att försäkringen ersätter bärgningskostnaden fast mot en självrisk. Självrisken för Räddningsmomentet i bilförsäkring brukar ligga på mellan 1200 kr – 1500 kr. Många tecknar även så kallade assistansförsäkringar eller väghjälpsförsäkringar och som innebär att bilbärgningen ersätts utan självrisk. Dessutom så kan dessa tilläggsförsäkringar ersätta hjälp vid punktering eller bränslestopp – något som inte bilförsäkringen brukar ersätta. Kostnaden för denna tilläggsförsäkring brukar vara ett par hundralappar per år.