En olycka har inträffat – vad göra?

Här kommer ett par saker som är bra att tänka på om du anländer först eller i ett tidigt skede efter det att en olycka inträffat._x000D_

  _x000D_

 1. Skapa dig en överblick av olyckan_x000D_
  Se efter hur många som skadats och försök ta reda på vad som hänt. Försök också bedöma om det finns fler risker. Om en lastbil är inblandad så bör du kontrollera om den är märkt med Farligt gods. Isåfall bör du inte närma dig den då det kan innebära fara för explosion eller du kan utsätta dig för läckande farliga ämnen.
 2. _x000D_

 3. Prioritera_x000D_
  Försök göra en bedömning av vad som är viktigast att göra först. Exempelvis utrymma fordon, varna andra i riskzonen osv.
 4. _x000D_

 5. Varna andra_x000D_
  En olycka kommer sällan aldrig, därför är det viktigt att försöka varna andra som löper risk att förvärra olyckan. Detta kan göra genom att exempelvis sätta på varningsblinkers och sätta ut varningstriangel.
 6. _x000D_

 7. Ring 112_x000D_
  När du fått en överblick av situationen så bör du tillkalla hjälp genom att ringa SOS Alarm via 112. Vänta sedan in räddningspersonalen och lämna de uppgifter som de ber om. Det är ingen bra idé att åka ifrån olycksplatsen innan räddningspersonalen kommit eftersom man då kan bli misstänkt för smitning.
 8. _x000D_

 9. Första hjälpen_x000D_
  Är någon medvetslös? Då bör du utföra första hjälpen.
 10. _x000D_

_x000D_
Tänk på att du inte får flytta något från en olycksplats (om objektet inte medför fara såklart)._x000D_

Att tänka på vid mindre olyckor

_x000D_
Om du råkat ut för en mindre olycka så är det klokt att ha en skadeanmälningsblankett tillgänglig där du kan notera uppgifter om skadan. Om du inte har någon skadeanmälningsblankett till hands så bör du notera följande._x000D_

  _x000D_

 • Tid, datum och olycksplats
 • _x000D_

 • Eventuella vittnens kontakuppgifter samt ett kortfattat testmante från dem om deras iakttagelser av händelsen
 • _x000D_

 • Eventuell motparts kontakttuppgifter inklusive försäkringsbolag och fordonsuppgifter
 • _x000D_

 • Redogörelse över de skadorna
 • _x000D_

_x000D_

Parkeringsolycka

_x000D_
Vid parkeringsolycka där du råkat köra på någon annans egendom så måste du kontakta motparten. Om inte denne går att nå direkt i samband med olyckan så bör du lämna en lapp med dina kontaktuppgifter. Om du har registreringsnumret så kan Transportstyrelsen hjälpa dig med kontaktuppgifter till motparten. Även Polisen kan vara behjälplig om du inte skulle få tag på motparten._x000D_
Om du kört på ett vägmärke så måste du försöka återställa det samt kontakta Transportstyrelsen eller Polisen._x000D_

Olyckor med vilt

_x000D_
I Sverige är det tyvärr vanligt med viltolyckor. Störst risk föreligger vid landsvägskörning under gryning och skymning och under september-oktober och maj-juni. Håll särskilt utkik efter vilt utmed fält vid vattendrag och utmed viltstängsel. Älg är det farligaste djuret att krocka med eftersom det är det största djuret i vår miljö och beroende på att deras överkropp är i ungefär samma höjd som vindrutan och de därför lätt trycks in genom denna. Tänk på nedan i händelse av viltolycka._x000D_

  _x000D_

 1. Varna andra med hjälp av varningstriangel och varningsblinkers
 2. _x000D_

 3. Försök flytta djuret från vägbanan om det avlidit. Har det skadade djuret sprungit iväg så bör du märka ut olycksplatsen. Då blir det sedan lättare för jägare att lokalisera djuret.
 4. _x000D_

 5. Skyldighet att kontakta Polisen åligger om djuret skadats. Oavsett om djuret skadats eller inte så skall du kontakta Polisen om det gäller följande djur björn, älg, varg, lo, vildsvin, rådjur, hjort, örn, utter eller mufflonfår.
 6. _x000D_