Att tänka på vid vinterväglag

När vintern gör sitt antågande så brukar även antalet olyckor pga av halka öka. Det är ganska onödigt att behöva råka ut för en halkolycka egentligen eftersom det finns en hel del saker som man kan göra i förebyggande syfte för att motverka detta. Läs vidare så får du lite tips på vägen.

Skillnad på friktion vid sommar- respektive vinterväglag

Det är stor skillnad på sommar- respektive vinterväglag. Friktionen mellan däck och väg är hög under sommaren vilket gör att bilen känns smidig och lätt att svänga med. Viv vinterväglag däremot så är friktionen lägre, vilket innebär att risken för att däcken slirar ökar. Vintertid är det därför mycket viktigt att planera körningen och tänka på att göra tidiga inbromsningar samt påbörja styrningen i kurva i ett tidigare skede jämför med hur du skulle styra vid väglag sommartid.

Tänk på hastigheten

”Det är hastigheten som dödar” brukar det heta. Detta stämmer extra bra vid vinterväglag. På en hal vintergata är det därför mycket viktigt att hålla ner hastigheten och tillämpa en lugn körning. Bara ett fåtal mer kilometer/h ger nämligen stor påverkan på väggrepp och bromssträcka. Tänk därför på att varje kilometer/h som du håller ner hastigheten, desto större säkerhetsmarginal har du och risken minskar för avkörning.

Vinterväglag ställer högre krav på däckens egenskaper

Redan vid 3 mm mönsterdjup uppstår försämrad bromssträcka och köregenskap på dina bildäck. Glöm därför inte kontrollera detta samt lufttrycket i däcken för att minimera risken för att däcken är orsaken till att du kör av vägen.

Sikten har stor påverkan vintertid

På våra nordliga breddgrader så är det mörkt stora delar av dygnet under vintern. Detta får även påverkan på trafiksäkerheten. Människan har ett maximalt synfält på 180 grader och kan endast fokusera på ca 1 % av detta synfält. Tänk därför på att försöka titta så långt fram som möjligt och att ha en rörlig blick. Då upptäcker du trafikhinder lättare. Detta blir dock svarare om det är mörkt ute varför det är extra viktigt att vara uppmärksam och en låg hastighet under vinterhalvåret.

Att tänka på vid inbromsning

Vinterväglag i allmänhet och blank is i synnerhet påverkar bromssträckan avsevärt. Därför kan det vara smart att gå utanför hjulspåren på vägen om du behöver bromsa in. Utanför hjulspåren kan finnas skrovlig is samt snö som ger ett bättre grepp och därmed kortare bromssträcka.

Glöm inte viktiga säkerhetstillbehör

Sist men inte minst så är det såklart alltid viktigt att inte glömma säkerhetstillbehören bogserlina, spade, startkablar, varningstriangel samt reflexväst. Dessa kommer väl till pass om olyckan är framme.

Om du trots råkat ut för en olycka och behöver tillkalla bilbärgning så kan du hitta bilbärgare på startsidan här på sajten.